Ongewenste praktijken in de huursector

By augustus 17, 2018Verhuren

Bij goed verhuurderschap is het essentieel dat iedereen dezelfde kansen heeft op een woning, ongeacht zijn of haar afkomst. Maar het gaat ook over het vragen van hoge huurprijzen, plegen van tijdig onderhoud en goed contact onderhouden met de huurders.

Ongewenst gedrag
Partijen hebben zich tijdens een overleg uitgesproken tegen de ongewenste praktijken in de huursector. Misstanden als huisjesmelkerij en discriminatie passen niet bij de huursector, werken ontwrichtend voor de woningmarkt en maken bewoners en woningzoekenden extra kwetsbaar. Bovendien moet voorkomen worden dat ongewenst gedrag van enkele verhuurders en bemiddelaars een afbreuk zal doen aan het vertrouwen in de huursector.
Tijdens het overleg is afgesproken om gezamenlijk verder te werken aan goed verhuurderschap. Naast (on)gewenst verhuurdergedrag zal daarbij ook gekeken worden naar (on)gewenst huurdergedrag.

Werkwijze van HUURGARANT.com
HUURGARANT.com is uw huurder en beheerder ineen.
Dit houdt in, wanneer de bewoners vragen of problemen hebben, zij u hier niet mee lastig zullen vallen maar contact opnemen met HUURGARANT.com.
Huurgarant.com lost naast de vragen en problemen ook eventuele schademeldingen aan uw woning op. Geregeld controleert Huurgarant.com de status van de woning en voert waar nodig klein onderhoud uit. Na iedere controle ontvangt u van HUURGARANT.com een kort verslag van de bevindingen.
Huurgarant.com wilt u middels deze manier zoveel mogelijk ontzorgen.

 

HUURGARANT.COM

Author HUURGARANT.COM

More posts by HUURGARANT.COM

Leave a Reply